ศาลสูงกรุงโตเกียวยกฟ้องการคัดค้านการห้ามถือสองสัญชาติ

ศาลสูงกรุงโตเกียวยกฟ้องการคัดค้านกฎเกณฑ์ซึ่งสั่งห้ามการถือสองสัญชาติ โดยยืนตามคำพิพากษาของศาลชั้นต้น

โจทก์ 8 คนถูกบังคับให้สละสัญชาติญี่ปุ่นหลังจากได้สัญชาติในสวิตเซอร์แลนด์หรือลิกเตนสไตน์ โดยโจทก์โต้แย้งว่าการบังคับนี้ละเมิดสิทธิของพวกตนตามรัฐธรรมนูญ

ประเทศในโลกราวร้อยละ 75 ให้บุคคลถือสองสัญชาติได้ ทว่าการถือสองสัญชาติในญี่ปุ่นนั้นยังคงผิดกฎหมาย