ผู้นำญี่ปุ่นเรียกร้องให้เพิ่มค่าจ้างและความสามารถในการหารายได้

นายคิชิดะ ฟูมิโอะ นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นได้สั่งเจ้าหน้าที่หามาตรการที่เป็นรูปธรรม เพื่อให้มีการขึ้นค่าจ้างต่อเนื่องและกระตุ้นอำนาจการหารายได้ของชาติด้วยการใช้ประโยชน์จากค่าเงินเยนที่อ่อนลง

ในการประชุมคณะกรรมการของรัฐบาลด้านเศรษฐกิจและนโยบายงบประมาณเมื่อวันพุธที่ 14 กันยายน ผู้นำญี่ปุ่นได้สั่งการให้บรรดารัฐมนตรีศึกษาหามาตรการที่เป็นรูปธรรม สำหรับนโยบายเศรษฐกิจใหม่ที่จะมีการร่างในเดือนตุลาคม

นายคิชิดะกล่าวว่า จำเป็นต้องควบคุมสถานการณ์ที่รายได้ของประเทศยังคงไหลออกไปต่างประเทศ จากราคาสินค้านำเข้าที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง

ผู้นำญี่ปุ่นได้ย้ำถึงความสำคัญ ในการสนับสนุนให้บริษัทญี่ปุ่นย้ายการผลิตกลับประเทศและกระตุ้นศักยภาพด้านอุปทาน นอกจากนั้นยังได้กล่าวอีกว่า ต้องพยายามขยายการส่งออกผลิตผลทางการเกษตรและประมง รวมถึงฟื้นการท่องเที่ยวขาเข้า

ผู้นำญี่ปุ่นกล่าวเสริมว่า การขึ้นค่าจ้างอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ทันกับภาวะเงินเฟ้อเป็นสิ่งสำคัญ รัฐบาลจะดำเนินการเพื่อเพิ่มรายได้ด้วยการลงทุนในทรัพยากรบุคคล และส่งเสริมการเคลื่อนย้ายแรงงานในอุตสาหกรรมที่เติบโต