รายงานของรัฐบาลญี่ปุ่นเรียกร้องการเคลื่อนย้ายแรงงาน

กระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และสวัสดิการของญี่ปุ่น ออกสมุดปกขาวที่กล่าวแนะว่า การเคลื่อนย้ายแรงงานเป็นทางออกต่อการขาดแคลนคนทำงานซึ่งกำลังส่งผลกระทบในหลายอุตสาหกรรมของญี่ปุ่น

สมุดปกขาวนี้ระบุว่า การขาดแคลนแรงงานเป็นเรื่องที่น่ากังวลมากขึ้นในทุกภาคอุตสาหกรรมของญี่ปุ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคก่อสร้าง การขนส่ง และไปรษณีย์ รวมทั้งอุตสาหกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร

แต่รายงานก็ระบุด้วยว่า อัตราการไม่มีงานทำระยะยาวเพิ่มขึ้นเช่นกัน จำนวนผู้ที่ไม่มีงานทำเป็นเวลาอย่างน้อย 12 เดือนพุ่งขึ้นเป็น 670,000 คนในปี 2564 เพิ่มขึ้น 140,000 คนจากปีก่อนหน้า

ตัวเลขในรายงานยังกล่าวเป็นนัยด้วยว่าผู้คนลังเลใจที่จะเปลี่ยนอาชีพ จำนวนผู้ที่เปลี่ยนงานลดลง 310,000 คน มาอยู่ที่ 2,900,000 คนในปี 2564 เป็นสองปีติดต่อกันที่เห็นกันว่าตัวเลขผู้เปลี่ยนงานลดลงมาก

สมุดปกขาวนี้ระบุว่า หนทางในการเติมเต็มช่องว่างนี้ คือ การปรับปรุงการให้คำปรึกษาเรื่องอาชีพและการฝึกทักษะอาชีพ