กำไรก่อนหักภาษีของบริษัทญี่ปุ่นพุ่งสูงสุดรายไตรมาส

ยอดรวมกำไรก่อนหักภาษีของบริษัทญี่ปุ่นพุ่งสู่ระดับสูงสุดรายไตรมาส บริษัทในธุรกิจแขนงต่าง ๆ เห็นว่ารายรับของตนพุ่งสูงขึ้นในช่วงระหว่างเดือนเมษายนถึงมิถุนายน เนื่องจากมีการยกเลิกข้อจำกัดทางธุรกิจที่สืบเนื่องจากการระบาดใหญ่ของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่

การสำรวจโดยกระทรวงการคลังของญี่ปุ่นพบว่ากำไรก่อนหักภาษีทั้งหมดของภาคธุรกิจในช่วงเวลาดังกล่าวอยู่ที่ประมาณ 28.3 ล้านล้านเยน หรือ ราว 7.4 ล้านล้านบาท

นับเป็นตัวเลขรายไตรมาสสูงสุดตั้งแต่ปี 2497 ซึ่งเป็นปีที่เริ่มมีข้อมูลเปรียบเทียบได้

ยอดรวมทั้งหมดของกำไรเพิ่มขึ้นร้อยละ 17.6 จากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว เพิ่มขึ้น 6 ไตรมาสติดต่อกัน

การสำรวจดังกล่าวยังพบด้วยว่ากำไรรวมทั้งหมดในปีงบประมาณ 2564 เพิ่มขึ้นร้อยละ 33.5 สูงสุดเป็นประวัติการณ์

ด้านเงินสำรองภายในซึ่งเป็นรายได้สะสมภายในบริษัทก็เพิ่มขึ้นเช่นกัน โดยเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.6 มีมูลค่า 516 ล้านล้านเยน หรือราว 135 ล้านล้านบาท สูงสุดเป็นประวัติการณ์