เมืองในญี่ปุ่นทำอุปกรณ์บันทึกข้อมูลสูญหายโดยในนั้นมีข้อมูลประชาชนกว่า 460,000 คน

เมืองอามางาซากิ ในจังหวัดเฮียวโงะทางตะวันตกของญี่ปุ่นทำอุปกรณ์บันทึกข้อมูลสูญหาย ซึ่งในอุปกรณ์ดังกล่าวบันทึกข้อมูลส่วนบุคคลของผู้อยู่อาศัยในเมือง กว่า 460,000 คน

เจ้าหน้าที่ของเทศบาลเมืองนี้ได้แถลงเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายนว่า พนักงานบริษัทคนหนึ่งทำอุปกรณ์บันทึกข้อมูล USB สูญหายเมื่อวันอังคารที่ 21 มิถุนายน ซึ่งทางเมืองได้ให้บริษัทดำเนินงานเกี่ยวกับการจ่ายเงินช่วยเหลือแก่ครัวเรือนต่าง ๆ ที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักจากการระบาดใหญ่ของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่

อุปกรณ์ที่สูญหายไปนี้บันทึกข้อมูลต่าง ๆ ของผู้อยู่อาศัยทุกคนในเมืองโดยมีทั้ง ชื่อนามสกุล ที่อยู่ และวันเกิด ตลอดจนข้อมูลการจ่ายภาษีรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับสวัสดิการที่ได้รับด้วย

มีรายงานว่า พนักงานได้บันทึกข้อมูลลงในอุปกรณ์ดังกล่าวโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเมือง และส่งข้อมูลดังกล่าวไปยังคอลเซ็นเตอร์ในจังหวัดโอซากาที่อยู่ใกล้เคียง

พนักงานคนดังกล่าวไม่ได้ลบข้อมูลออกหลังจากนั้น และว่าตนทำกระเป๋าที่ใส่ อุปกรณ์ไว้หายระหว่างที่ไปดื่มสังสรรค์

เจ้าหน้าที่ของเทศบาลเมืองกล่าวว่า ข้อมูลดังกล่าวไม่สามารถเข้าถึงได้หากไม่มีรหัสผ่าน และจนถึงขณะนี้ยังไม่มีการยืนยันว่ามีข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใดรั่วไหล