ญี่ปุ่นจัดประชุมคณะผู้เชี่ยวชาญเพื่อส่งเสริมเทคโนโลยีล้ำหน้า

รัฐบาลญี่ปุ่นเรียกประชุมคณะผู้เชี่ยวชาญเพื่อกำหนดแนวทางสำหรับส่งเสริมเทคโนโลยีล้ำหน้าทั้งหลาย ซึ่งสำคัญจำเป็นต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจของญี่ปุ่น

ความเคลื่อนไหวนี้เป็นส่วนหนึ่งของแผนการส่งเสริมโครงการของภาครัฐและเอกชนในด้านต่าง ๆ เช่น ปัญญาประดิษฐ์และกลศาสตร์ควอนตัม

โคบายาชิ ทากายูกิ รัฐมนตรีที่ดูแลด้านความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ได้กล่าวต่อคณะผู้เชี่ยวชาญว่าญี่ปุ่นเสี่ยงที่จะเสียความสามารถด้านการแข่งขันไป เขากล่าวว่า “ความแข็งแกร่งด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมของญี่ปุ่นในเชิงเปรียบเทียบนั้นกำลังลดลง หากแนวโน้มยังเป็นเช่นนี้ต่อไป ญี่ปุ่นจะไม่สามารถหลีกเลี่ยงการกลายเป็นประเทศชั้นสองได้ ในความเห็นของผม ผมรู้สึกถึงวิกฤตินี้จริง ๆ”

ผู้เชี่ยวชาญบางคนกล่าวแนะให้ลดจำนวนของเทคโนโลยีที่สำคัญซึ่งมีคุณสมบัติจะได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลญี่ปุ่น

ผู้ร่วมการประชุมคนอื่น ๆ ชี้ว่าการร่วมมือกับบริษัทไฮเทคในต่างประเทศแทนที่ญี่ปุ่นจะดำเนินการตามลำพังเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีนั้นเป็นเรื่องสำคัญ

รัฐบาลมีแผนที่จะเริ่มเปิดรับข้อเสนอสำหรับความพยายามของภาครัฐและเอกชนในช่วงให้หลังของปีนี้