คณะกรรมการจัดการแข่งขันโตเกียวโอลิมปิกขอให้นำสิ่งที่ได้จากการแข่งขันนี้ไปใช้จัดงานกีฬาต่าง ๆ

คณะกรรมการจัดการแข่งขันโตเกียวโอลิมปิกและพาราลิมปิกได้รายงานถึงความสำเร็จและวาระของโตเกียวโอลิมปิก 2020 โดยหวังที่จะส่งเสริมสิ่งที่ได้เรียนรู้ในกรุงโตเกียว

ทางคณะกรรมการได้ยื่นรายงานอย่างเป็นทางการของตนเกี่ยวกับโตเกียวโอลิมปิกและพาราลิมปิกให้แก่ที่ประชุมคณะผู้บริหารในกรุงโตเกียว เมื่อวันอังคารที่ 21 มิถุนายน รายงานดังกล่าวระบุว่า “โตเกียวโมเดล” สำหรับการจัดงานโตเกียวโอลิมปิกและพาราลิมปิกนั้น ควรนำมาใช้เพื่อจัดงานกีฬาต่าง ๆ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

รายงานนี้ระบุเป็นการเฉพาะเกี่ยวกับวิธีที่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการจัดงานโตเกียวโอลิมปิกและพาราลิมปิกท่ามกลางการระบาดใหญ่ของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ และอากาศร้อนจัดในช่วงฤดูร้อน นอกจากนี้ ยังระบุถึงการปรับเปลี่ยนทั้งหลายเพื่อให้เข้ากับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป เช่น กีฬาที่เล่นในตัวเมืองและการรับชมการแข่งขันผ่านทางออนไลน์

นอกจากนี้ การจัดการแข่งขันอย่างเรียบง่ายและการตัดลดงบประมาณก็ระบุอยู่ในรายงานด้วยเช่นกัน รายงานยังระบุว่ามีความจำเป็นต้องศึกษาอย่างต่อเนื่องว่างานโอลิมปิกและพาราลิมปิกนั้นจัดขึ้นเพื่ออะไร และงานดังกล่าวควรดำเนินการอย่างไรในสังคม

ทางคณะกรรมการได้ยื่นรายงานนี้ต่อคณะกรรมการโอลิมปิกสากลแล้วเมื่อช่วงต้นเดือนมิถุนายน