ญี่ปุ่นและกัมพูชายืนยันความร่วมมืออย่างใกล้ชิดด้านการป้องกันประเทศ

นายคิชิ โนบูโอะ รัฐมนตรีกระทรวงการป้องกันประเทศของญี่ปุ่นและสมเด็จพิชัยเสนาเตีย บันห์ รัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมของกัมพูชาเห็นพ้องที่จะทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดท่ามกลางท่าทีแข็งกร้าวของรัสเซียที่สั่นคลอนรากฐานของระเบียบระหว่างประเทศ

ทั้งสองได้พบกันเมื่อวันอังคารที่ 21 มิถุนายน โดยนายคิชิอยู่ระหว่างเยือนกัมพูชาเพื่อเข้าร่วมการประชุมระหว่างสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนกับญี่ปุ่น ซึ่งมีกำหนดจัดในวันพุธที่ 22 มิถุนายน

นายคิชิเน้นย้ำท่าทีคัดค้านอย่างหนักแน่นต่อความพยายามแต่เพียงฝ่ายเดียวที่จะเปลี่ยนแปลงสถานะที่เป็นอยู่ในปัจจุบันโดยใช้กำลัง ดูเหมือนเขาคำนึงถึงการกระทำของจีนที่กำลังเพิ่มอิทธิพลในทะเลจีนใต้และพื้นที่อื่น ๆ

ก่อนหน้านั้น นายคิชิยังได้แยกพบหารือกับรัฐมนตรีกลาโหมของอินโดนีเซีย บรูไน และเวียดนาม และได้เห็นพ้องที่จะส่งเสริมความร่วมมือด้านการป้องกันประเทศระดับทวิภาคี