ญี่ปุ่นประท้วงจีนที่ติดตั้งเครื่องมือขุดเจาะในพื้นที่ที่อาจเป็นแหล่งก๊าซในสนธิสัญญาร่วมที่ยังไม่ได้ลงนาม

ญี่ปุ่นยื่นประท้วงต่อจีนหลังจากยืนยันแล้วว่าจีนติดตั้งเครื่องมือขุดเจาะในพื้นที่ที่น่าจะเป็นแหล่งก๊าซในอนาคตในทะเลจีนตะวันออก บริเวณดังกล่าวคือส่วนหนึ่งของพื้นที่ที่ญี่ปุ่นและจีนตกลงกันว่าจะร่วมกันพัฒนาแหล่งก๊าซเมื่อปี 2551

สนธิสัญญาว่าด้วยการพัฒนาร่วมที่ว่านี้ยังไม่ได้ลงนามกัน แต่จีนผลักดันการพัฒนาให้เดินหน้าไปเพียงลำพังด้วยตนเอง เช่น ติดตั้งสิ่งปลูกสร้างในน่านน้ำใกล้เส้นประชิดระหว่าง 2 ประเทศ

เมื่อเดือนพฤษภาคม ญี่ปุ่นยืนยันว่าคนงานจีนติดตั้งสิ่งปลูกสร้างลักษณะเดียวกันลำดับที่ 17 ในภูมิภาคนี้ เจ้าหน้าที่ญี่ปุ่นระบุว่าพวกตนตระหนักด้วยว่า จนถึงเมื่อวันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน งานด้านการเคลื่อนย้ายฐานของสิ่งปลูกสร้างลำดับที่ 18 เข้าไปในพื้นที่กำลังดำเนินไป

นายฟูนาโกชิ ทาเกฮิโระ อธิบดีกรมกิจการเอเชียและโอเชียเนีย สังกัดกระทรวงการต่างประเทศของญี่ปุ่น เรียกการพัฒนาแต่เพียงฝ่ายเดียวของจีนว่า "น่าเสียใจอย่างยิ่ง"

นายฟูนาโกชิเรียกร้องให้จีนเคารพข้อตกลงปี 2551 และกลับเข้าสู่โต๊ะเจรจา เพื่อจัดการสนธิสัญญาด้านการพัฒนาร่วมให้ลุล่วง