การประชุมครั้งแรกของรัฐภาคีสนธิสัญญาห้ามอาวุธนิวเคลียร์เริ่มต้นขึ้นแล้วที่ออสเตรีย

การประชุมครั้งแรกของรัฐภาคีสนธิสัญญาห้ามอาวุธนิวเคลียร์ ระยะเวลา 3 วันเริ่มขึ้นแล้ว ในวันอังคารที่ 21 มิถุนายน ที่กรุงเวียนนาของออสเตรีย

สหประชาชาติเผยว่า จนถึงขณะนี้ มี 65 ประเทศและดินแดนให้สัตยาบันสนธิสัญญานี้ ซึ่งมีผลตั้งแต่เดือนมกราคมปีที่แล้ว อย่างไรก็ตาม สหรัฐ รัสเซีย จีน และประเทศอื่นที่มีอาวุธนิวเคลียร์ในครอบครอง ไม่ได้เข้าร่วม นอกจากนี้ ทั้งญี่ปุ่นและชาติสมาชิกองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือ หรือ นาโต ตลอดจนประเทศอื่นที่อยู่ภายใต้ร่มแสนยานุภาพนิวเคลียร์ ก็ไม่ได้เข้าร่วม

บางประเทศ เช่น เยอรมนี เบลเยียม และเนเธอร์แลนด์ จะเข้าร่วมการประชุมในฐานะผู้สังเกตการณ์ แต่ญี่ปุ่นไม่ส่งผู้แทนเข้าร่วมการประชุมเลย

ท่ามกลางความวิตกกังวลที่กำลังเพิ่มขึ้นเกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่รัสเซียจะใช้อาวุธนิวเคลียร์ในสงครามที่รัสเซียก่อในยูเครนนั้น จุดสนใจพุ่งเน้นไปยังเรื่องที่ว่าการประชุมนี้จะช่วยกระตุ้นแรงกระเพื่อมระหว่างประเทศให้มุ่งไปสู่การปลดอาวุธนิวเคลียร์ได้หรือไม่