รถไฟความเร็วสูงชิงกันเซ็นขนเชอร์รีสดส่งถึงผู้บริโภคในโตเกียว

รถไฟความเร็วสูงชิงกันเซ็นได้ขนเชอร์รีสดจากจังหวัดยามากาตะทางตอนเหนือของญี่ปุ่นมากรุงโตเกียวเมื่อวันอาทิตย์ที่ 19 มิถุนายน เพื่อเป็นการรณรงค์แนะนำเสน่ห์ของทางจังหวัด

ขบวนรถที่มีภาพวาดเชอร์รีได้ออกเดินทางไปยังกรุงโตเกียวเมื่อเย็นวันเสาร์ที่ 18 มิถุนายนโดยขนเชอร์รีท้องถิ่น 50 กิโลกรัมที่ปลูกที่เมืองฮิงาชิเนะ

ผู้จัดการรณรงค์ส่งเสริมในเรื่องดังกล่าวระบุว่า จะนำเชอร์รีไปขายในงานที่เริ่มจัดในห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งกลางกรุงโตเกียวตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้ว

เจ้าหน้าที่สหกรณ์การเกษตรของจังหวัดยามากาตะกล่าวว่า เกษตรกรกำลังทำงานอย่างหนักเพื่อจะได้ส่งเชอร์รีรสชาติดีไปให้ผู้คนทั่วญี่ปุ่น และรสชาติจะดีที่สุดก็ต่อเมื่อกินสด ๆ

เจ้าหน้าที่ของจังหวัดกล่าวว่า โรคระบาดใหญ่จากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ทำให้การเดินทางยากลำบาก แต่ประชาชนก็เริ่มที่จะเดินทางมากขึ้นทั่วประเทศ ส่วนปกครองของจังหวัดต้องการส่งเสริมการท่องเที่ยวทั้งออกจากและมายังยามากาตะโดยทำให้ประชาชนได้ตระหนักถึงเสน่ห์ของจังหวัดมากกว่านี้