เกาหลีใต้จะตั้งคณะที่ปรึกษาว่าด้วยประเด็นแรงงานระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2

เกาหลีใต้กำลังวางแผนจัดตั้งคณะที่ปรึกษาในเร็ว ๆ นี้เพื่อหารือกับญี่ปุ่นเรื่องแนวทางคลี่คลายประเด็นที่เกี่ยวข้องกับแรงงานช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2

แหล่งข่าวเผยแก่ NHK ในวันจันทร์ที่ 20 มิถุนายนว่า คณะที่ปรึกษาดังกล่าวจะประกอบด้วยเจ้าหน้าที่รัฐบาลและผู้เชี่ยวชาญจากภาคเอกชน แหล่งข่าวรัฐบาลเผยว่า การตอบสนองประเด็นนี้เป็นเรื่องสำคัญอันดับต้น ๆ เรื่องหนึ่งของเกาหลีใต้สำหรับการปรับความสัมพันธ์กับญี่ปุ่นให้ดีขึ้น

หนังสือพิมพ์โซลชินมุนรายงานในวันจันทร์ที่ 20 ว่า คณะที่ปรึกษานี้มีแนวโน้มว่าจะจัดตั้งขึ้นภายในสิ้นเดือนมิถุนายน

ด้านกระทรวงการต่างประเทศของเกาหลีใต้ไม่ได้กล่าวถึงแผนนี้เป็นพิเศษแต่อย่างใด แต่ระบุว่าทางกระทรวงกำลังทำงานเพื่อหาแนวทางที่สมเหตุสมผลสำหรับการยุติที่เข้ากับผลประโยชน์ของทั้งสองชาติ

ทั้งนี้ ศาลเกาหลีใต้ได้สั่งให้บริษัทญี่ปุ่นหลายบริษัทจ่ายค่าชดเชยให้แก่ผู้คนที่กล่าวว่าตนถูกบังคับให้ทำงานเพื่อบริษัทเหล่านั้นในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2

รัฐบาลญี่ปุ่นระบุว่าสิทธิในการเรียกร้องใด ๆ ก็ตามยุติลงแล้วอย่างสมบูรณ์และเป็นที่สิ้นสุดเมื่อญี่ปุ่นกับเกาหลีใต้ปรับความสัมพันธ์ระหว่างกันสู่ระดับปกติในปี 2508

ญี่ปุ่นระบุว่า คำตัดสินและกระบวนการยุติธรรมทั้งหลายที่เกี่ยวข้องนั้นเป็นการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศ และเรียกร้องให้เกาหลีใต้ปรับปรุงแก้ไขสถานการณ์ให้ถูกต้องเหมาะสม แต่กระบวนการเหล่านั้นกำลังดำเนินไปเพื่อขายสินทรัพย์ที่ยึดจากบริษัทญี่ปุ่น