กลุ่มฮิบากูชะแลกเปลี่ยนมุมมองกับผู้เข้าร่วมการประชุมห้ามอาวุธนิวเคลียร์ที่มาจากทั่วโลก

กลุ่มฮิบากูชะ หรือ ชาวญี่ปุ่นผู้รอดชีวิตจากระเบิดปรมาณู และบรรดาลูกหลานของเหล่าฮิบากูชะกำลังแลกเปลี่ยนมุมมองต่าง ๆ กับผู้เข้าร่วมการประชุมครั้งแรกของรัฐภาคีสนธิสัญญาห้ามอาวุธนิวเคลียร์

ขณะนี้ กลุ่มฮิบากูชะอยู่กันที่กรุงเวียนนา นครหลวงของออสเตรีย ก่อนหน้าการประชุมข้างต้น ซึ่งจะเริ่มขึ้นในวันอังคารที่ 21 มิถุนายน

นายมิยาตะ ทากาชิ ผู้รอดชีวิตจากระเบิดปรมาณูที่เมืองนางาซากิและนางเซโตะ มายุ ที่คุณยายของเธอสัมผัสกับแรงระเบิดปรมาณูที่เมืองฮิโรชิมาก็อยู่ที่กรุงเวียนนาด้วยเพื่อพูดคุยกับผู้เข้าร่วมการประชุมจากทั่วโลก

เมื่อวันเสาร์ที่ 18 มิถุนายน พวกเขาปักหลักอยู่ที่ทางเข้าของสถานที่จัดงานแห่งหนึ่ง ซึ่งมีการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการประชุมห้ามอาวุธนิวเคลียร์

นายมิยาตะกล่าวเกี่ยวประสบการณ์ของตัวเองและความสำคัญของการห้ามอาวุธนิวเคลียร์ ขณะที่นางเซโตะเป็นล่ามแปลภาษาให้เขา

นายมิยาตะพูดคุยกับผู้เข้าร่วมกว่า 10 คนในช่วงเวลาไม่ถึง 1 ชั่วโมง

นายมิยาตะได้รับเชิญให้แบ่งปันประสบการณ์ในฐานะฮิบากูชะในบางกิจกรรมระหว่างการประชุม เขายังวางแผนจะใช้เวลาพูดคุยกับผู้เข้าร่วมคนอื่น ๆ เพื่อส่งเสริมความเคลื่อนไหวห้ามอาวุธนิวเคลียร์