เกิดแผ่นดินไหววัดขนาดหรือแมกนิจูด 5.2 ที่ภูมิภาคโนโตะ จังหวังอิชิกาวะ

เกิดแผ่นดินไหววัดขนาดหรือแมกนิจูด 5.2 ที่ภูมิภาคโนโตะ จังหวังอิชิกาวะ ทางตอนกลางของญี่ปุ่น ไม่มีประกาศเตือนคลื่นยักษ์สึนามิ โดยแผ่นดินไหวที่เมืองซูซุ วัดแรงสั่นสะเทือนได้ 6- ตามมาตรวัดแรงสั่นสะเทือนของญี่ปุ่นที่มีตั้งแต่ระดับ 0 ถึง 7