กระทรวงการต่างประเทศของญี่ปุ่นชี้แจงสาเหตุที่ไม่เข้าร่วมการประชุมแรกของสนธิสัญญาห้ามอาวุธนิวเคลียร์

การประชุมครั้งแรกของชาติภาคีสนธิสัญญาห้ามอาวุธนิวเคลียร์ของสหประชาชาติจะจัดขึ้นในสัปดาห์หน้าที่ออสเตรีย แต่คณะผู้แทนจากญี่ปุ่นจะไม่เข้าร่วมแม้ในฐานะผู้สังเกตการณ์

NHK World ได้สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวกับการตัดสินใจครั้งนี้ ซึ่งทำให้ผู้รอดชีวิตจากระเบิดปรมาณูของญี่ปุ่นโกรธเคือง

สนธิสัญญาห้ามอาวุธนิวเคลียร์ของสหประชาชาติได้รับการรับรองเมื่อปี 2560 และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่เมื่อปีที่แล้ว อีกทั้งยังเป็นสนธิสัญญาระหว่างประเทศฉบับแรกที่ทำให้อาวุธนิวเคลียร์ผิดกฎหมาย

อย่างไรก็ตาม ชาติผู้ถือครองอาวุธนิวเคลียร์ต่าง ๆ ของโลกไม่ได้ลงนามในสนธิสัญญานี้ นอกจากนี้ ชาติอื่น ๆ ที่พึ่งพิง “ร่มนิวเคลียร์” เพื่อการป้องปราม เช่น ญี่ปุ่น ไม่ได้เข้าร่วมสนธิสัญญานี้เช่นกัน

ในการสัมภาษณ์กับ NHK World นายอิชิอิ โยชิซาเนะ เจ้าหน้าที่จากกองการควบคุมและปลดอาวุธ กระทรวงการต่างประเทศของญี่ปุ่น ระบุว่า “เราต้องระลึกว่าการที่จะบรรลุโลกที่ปลอดอาวุธนิวเคลียร์ได้นั้น เราจำเป็นต้องได้รับความร่วมมือและการมีส่วนร่วมจากชาติที่ถือครองอาวุธนิวเคลียร์” และชี้ว่า “ไม่มีชาติผู้ถือครองนิวเคลียร์ชาติใด” ที่เป็นภาคีในสนธิสัญญาห้ามอาวุธนิวเคลียร์