รัฐมนตรีด้านการป้องกันประเทศของญี่ปุ่นและออสเตรเลียยืนยันความร่วมมือที่ใกล้ชิดกันมากขึ้น

รัฐมนตรีด้านการป้องกันประเทศของญี่ปุ่นและออสเตรเลียได้ยืนยันเรื่องความพยายามร่วมกันที่จะธำรงระเบียบระหว่างประเทศที่อิงกฎเกณฑ์ทั้งหลาย โดยคำนึงถึงบทบาททางทะเลของจีนที่เพิ่มมากขึ้น

นายคิชิ โนบูโอะ รัฐมนตรีกระทรวงการป้องกันประเทศของญี่ปุ่นและนายริชาร์ด มาลส์ รัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมของออสเตรเลีย ได้พบหารือกันที่กรุงโตเกียวในวันพุธที่ 15 มิถุนายน

พวกเขาเห็นพ้องเรื่องความสำคัญของความสัมพันธ์ระหว่างญี่ปุ่นกับออสเตรเลียในด้านการป้องกันประเทศ ซึ่งถือเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ที่มีความพิเศษเนื่องจากเผชิญความท้าทายด้านความมั่นคงและผลประโยชน์ร่วมกันในภูมิภาคอินโด-แปซิฟิก

เมื่อเดือนมกราคม ทั้งสองประเทศได้ลงนามในข้อตกลงการเข้าถึงซึ่งกันและกัน โดยข้อตกลงนี้กำหนดกรอบงานสำหรับจัดการเรื่องอาวุธยุทธภัณฑ์และรับมือเหตุการณ์รวมถึงอุบัติเหตุอันไม่คาคคิด ข้อตกลงดังกล่าวจะนำไปใช้เมื่อกองกำลังป้องกันตนเองของญี่ปุ่นและกองทัพออสเตรเลียฝึกซ้อมร่วมกัน ตลอดจนกิจกรรมอื่น ๆ ในญี่ปุ่นและออสเตรเลีย

รัฐมนตรีป้องกันประเทศทั้งสองได้เห็นพ้องเรื่องการกระชับความร่วมมือด้านการป้องกันประเทศให้แน่นแฟ้นขึ้นอีก และจัดการฝึกซ้อมให้ล้ำหน้ายิ่งขึ้นเพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานร่วมกันภายใต้ข้อตกลงนี้

นอกจากนี้ พวกเขายังให้คำมั่นที่จะพยายามทุ่มเทเพื่อให้อินโด-แปซิฟิกเป็นภูมิภาคที่เสรีและเปิดกว้าง