ทั่วญี่ปุ่นเข้าสู่ฤดูฝนแล้วหลังเริ่มฤดูฝนในโทโฮกุ

สำนักงานอุตุนิยมวิทยาของญี่ปุ่นระบุในวันพุธที่ 15 มิถุนายนว่า ฤดูฝนเริ่มแล้วในภูมิภาคทางใต้และทางเหนือของโทโฮกุ เท่ากับว่าทุกพื้นที่ทั่วประเทศเข้าสู่ฤดูฝนแล้วยกเว้นเกาะฮอกไกโดทางเหนือซึ่งไม่มีฤดูฝน

โดยปกติแล้ว ฤดูฝนเป็นช่วงเวลาที่จะมีฝนตกหนักมากเป็นประวัติการณ์ซึ่งทำให้เกิดความเสียหายขึ้นได้ทั่วประเทศ เจ้าหน้าที่พยากรณ์อากาศเรียกร้องให้ประชาชนตรวจดูแผนที่ภัยพิบัติที่ทางการท้องถิ่นจัดเตรียมไว้เพื่อที่ว่าจะสามารถเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงได้ ประชาชนควรคิดล่วงหน้าถึงสิ่งที่ควรทำและสถานที่ที่ควรอพยพไปเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน