คณะทำงานญี่ปุ่นสรุปปัญหาจากการรับมือโควิด-19

คณะผู้เชี่ยวชาญของรัฐบาลญี่ปุ่นที่ศึกษาแนวทางของประเทศในการรับมือการระบาดใหญ่ของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ได้จัดทำรายงานที่ชี้ถึงประเด็นท้าทายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น เช่น ภาวะตึงเครียดในระบบสาธารณสุข

รายงานระบุว่า บ่อยครั้งที่ระบบสาธารณสุขของประเทศแบกรับภาระมากเกินไป เนื่องจากบทบาทของสถาบันการแพทย์แต่ละแห่งในท้องถิ่นไม่มีความชัดเจน

รายงานเน้นถึงความสำคัญในการเตรียมความพร้อมรับมือวิกฤตอย่างต่อเนื่องและการสร้างระบบรับมือซึ่งรวมถึงการออกกฎหมายและการทบทวนระบบสาธารณสุขในท้องถิ่น

นายกรัฐมนตรีคิชิดะ ฟูมิโอะได้ประกาศแผนการในวันพุธที่ 15 มิถุนายน เพื่อให้การเตรียมความพร้อมรับมือโรคติดเชื้อของญี่ปุ่นดียิ่งขึ้น

รัฐบาลมีแผนตัดสินใจในสัปดาห์นี้เกี่ยวกับมาตรการที่จะส่งเสริมการรับมือโรคติดเชื้อต่าง ๆ

ขณะนี้มาตรการต้านไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่อยู่ภายใต้การดูแลของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และสวัสดิการรวมถึงหน่วยงานอื่น ๆ

รัฐบาลต้องการจัดตั้งสำนักงานจัดการโรคติดเชื้อที่ขึ้นตรงกับสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อให้สามารถดำเนินมาตรการรับมือทางเดียวได้

นอกจากนี้รัฐบาลยังตั้งเป้าที่จะจัดตั้งศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแบบเดียวกับที่สหรัฐมี องค์กรใหม่นี้จะจัดตั้งขึ้นโดยผนวกรวมสถาบันโรคติดเชื้อแห่งชาติและศูนย์การแพทย์และสาธารณสุขนานาชาติแห่งชาติเข้าด้วยกัน