ญี่ปุ่นจะจัดการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา 10 กรกฎาคมนี้

ญี่ปุ่นจะจัดการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาในวันที่ 10 กรกฎาคมนี้

กำหนดการนี้ได้รับการตัดสินใจในวันพุธที่ 15 มิถุนายนซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการประชุมรัฐสภาสมัยสามัญ โดยการหาเสียงจะเริ่มอย่างเป็นทางการในวันพุธที่ 22 มิถุนายน

จำนวนที่นั่งที่จะชิงชัยในการเลือกตั้งครั้งนี้มี 125 ที่นั่งจาก 248 ที่นั่งในวุฒิสภา ประกอบด้วย 74 ที่นั่งจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขต, 1 ที่นั่งว่างในเขตคานางาวะ และ 50 ที่นั่งจากการเลือกตั้งในระบบสัดส่วน

จะมีการชิงชัยที่นั่งกึ่งหนึ่งในวุฒิสภาทุก 3 ปี เนื่องจากมีสมาชิกวุฒิสภาครึ่งหนึ่งหมดวาระการดำรงตำแหน่งทุก 3 ปี ทั้งนี้สมาชิกวุฒิสภาญี่ปุ่นมีวาระดำรงตำแหน่ง 6 ปี

จำนวนที่นั่งทั้งหมดในวุฒิสภาเพิ่มขึ้น 3 ที่นั่งจากการเลือกตั้งครั้งก่อนหน้า แบ่งเป็น 148 ที่นั่งจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตและ 100 ที่นั่งจากการเลือกตั้งในระบบสัดส่วน

คาดว่าผู้สมัครจะถกกันในประเด็นต่าง ๆ ทั้งเศรษฐกิจของประเทศ นโยบายการทูต ความมั่นคงปลอดภัย และสวัสดิการสังคม