ที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐพบกับนักการทูตระดับสูงของจีน

สหรัฐระบุว่า นายเจค ซัลลิแวน ที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐพบกับนักการทูตระดับสูงของจีนที่ประเทศลักเซมเบิร์กเมื่อวันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน หัวข้อที่หารือกันในบรรดาหัวข้อทั้งหมดนั้น ได้แก่ ไต้หวัน เกาหลีเหนือ และยูเครน

ทำเนียบประธานาธิบดีสหรัฐออกแถลงการณ์ระบุว่าการประชุมระหว่างนายเจค ซัลลิแวน กับนายหยาง เจี๋ยฉือ สมาชิกคณะกรรมการประจำกรมการเมือง พรรคคอมมิวนิสต์จีนนั้น มีทั้ง "การหารือที่เปิดเผย ได้เนื้อหาสาระ และเป็นประโยชน์ในประเด็นความมั่นคงระดับภูมิภาคและระดับโลกหลายประเด็น รวมทั้งประเด็นหลักในความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับจีน"

ทางทำเนียบยังระบุอีกว่านายซัลลิแวนเข้าใจความสำคัญของการรักษาช่องทางการสื่อสารที่เปิดเผยเพื่อบริหารจัดการการแข่งขันระหว่างสหรัฐกับจีน

เจ้าหน้าที่รัฐบาลอาวุโสคนหนึ่งของสหรัฐเผยว่า นายซัลลิแวนแสดงความกังวลอย่างชัดเจนเกี่ยวกับพฤติกรรมที่มุ่งขัดขวางและก้าวร้าวของจีน และออกความเห็นเกี่ยวกับไต้หวัน

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 12 มิถุนายน รัฐมนตรีกลาโหมของจีนระบุว่า จีนจะต่อสู้จนถึงที่สุดถ้าใครก็ตามพยายามแบ่งแยกจีนกับไต้หวัน ซึ่งดูเหมือนเป็นคำเตือนต่อสหรัฐที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับไต้หวันมากขึ้น