ญี่ปุ่นปรับโทษฐานดูหมิ่นให้เข้มงวดขึ้นและกำหนดโทษจำคุกประเภทใหม่

รัฐสภาของญี่ปุ่นตรากฎหมายที่แก้ไขปรับปรุงประมวลกฎหมายอาญา โดยปรับโทษฐานดูหมิ่นให้เข้มงวดขึ้นและรวมการจำคุกสองประเภทเข้าด้วยกัน

วุฒิสภาของญี่ปุ่นผ่านร่างกฎหมายนี้เมื่อวันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน ตามกฎหมายฉบับแก้ไข โทษฐานดูหมิ่นจะเข้มงวดขึ้น โดยรวมโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 300,000 เยน คิดเป็นประมาณ 78,000 บาท เข้าไปด้วย ในขณะที่โทษฐานดูหมิ่นในปัจจุบันไม่ได้รวมโทษจำคุกไว้ด้วย

โทษที่เข้มงวดขึ้นนี้มีเป้าหมายเพื่อเพิ่มความพยายามในการจัดการการดูหมิ่นทางออนไลน์ ผู้คนอาจเผชิญข้อกล่าวหาถ้าออกความเห็นเชิงดูหมิ่นในที่สาธารณะ

ภาคผนวกของกฎหมายที่แก้ไขปรับปรุงนี้กำหนดให้ดำเนินการตรวจสอบในช่วง 3 ปีหลังจากกฎหมายมีผลบังคับใช้เพื่อตัดสินว่า กฎหมายนี้มีผลด้านการจำกัดอย่างไม่เป็นธรรมต่อเสรีภาพในการแสดงออกหรือไม่

นอกจากนี้กฎหมายจะนำโทษจำคุกประเภทใหม่มาใช้ด้วย โดยเป็นการประสานการจำคุกแบบบังคับใช้แรงงานกับแบบไม่บังคับใช้แรงงานเข้าด้วยกัน

ตามกฎหมายใหม่ งานในเรือนจำจะไม่ใช่การบังคับให้ทำ และผู้ต้องขังจะได้รับการชี้แนะหรือมีโครงการให้การศึกษาเพื่อป้องกันไม่ให้กระทำผิดซ้ำ

การเปลี่ยนแปลงประเภทของโทษนี้ถือเป็นครั้งแรกที่เคยมีโทษนี้มาตั้งแต่มีประมวลกฎหมายอาญาในปี 2450