ขีดความสามารถในการผลิตไฟฟ้าพลังความร้อนของญี่ปุ่นลดลงฮวบฮาบ

เจ้าหน้าที่ด้านพลังงานระบุว่า ขีดความสามารถของญี่ปุ่นในการผลิตไฟฟ้าพลังความร้อนลดลงประมาณ 16 ล้านกิโลวัตต์ ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากมีโรงไฟฟ้าจำนวนมากขึ้นปิดตัวหรือไม่เดินเครื่อง ปริมาณที่ลดลงดังกล่าวคิดเป็นกระแสไฟฟ้าที่จำเป็นต้องจ่ายให้แก่ครัวเรือน 5,400,000 ครัวเรือน

กำไรจากการผลิตไฟฟ้าด้วยการเผาถ่านหิน น้ำมัน หรือก๊าซธรรมชาติกำลังลดลง การดึงดูดการลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังความร้อนที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกนั้นทำได้ยาก

รัฐบาลกำลังวางแผนว่าจะเรียกร้องให้สาธารณชนและธุรกิจต่าง ๆ ประหยัดไฟฟ้าให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ในฤดูร้อนปีนี้ ซึ่งคาดว่าจะเกิดภาวะปริมาณไฟฟ้าตึงตัว