ฤดูฝนในแถบชิโกกุเริ่มต้นช้าในปีนี้

เจ้าหน้าที่อุตุนิยมวิทยาของญี่ปุ่นประกาศในวันจันทร์ที่ 13 มิถุนายนว่า แถบชิโกกุทางตะวันตกของญี่ปุ่นเริ่มเข้าสู่ฤดูฝนแล้ว

ชิโกกุเข้าสู่ฤดูฝนช้ากว่าช่วงเวลาเฉลี่ย 8 วัน และช้ากว่าของปีที่แล้ว 32 วัน ส่วนในพื้นที่อื่นของประเทศที่ยังไม่เข้าสู่ฤดูฝนก็มีแนวโน้มว่าฤดูฝนจะเริ่มช้าด้วย

สำนักงานอุตุนิยมวิทยาของญี่ปุ่นระบุสาเหตุของฤดูฝนที่เริ่มต้นล่าช้าว่า เกิดจากการเคลื่อนตัวช้าของแนวฝนประจำฤดู