งานเทศกาลส่วนใหญ่ประจำฤดูร้อนและงานแสดงดอกไม้ไฟจะกลับมาจัดในปีนี้หลังจากไม่ได้จัดมา 3 ปี

เทศกาลตามประเพณีหลายงานและการแสดงดอกไม้ไฟที่เพิ่มสีสันให้แก่ฤดูร้อนของญี่ปุ่นจะจัดขึ้นเป็นครั้งแรกในรอบ 3 ปี เนื่องจากข้อจำกัดเพื่อต้านไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ได้รับการยกเลิกแล้ว

NHK สำรวจองค์กรต่าง ๆ ซึ่งเป็นผู้จัดงานใหญ่ 38 งานทั่วญี่ปุ่น พบว่าผู้จัด 26 งาน หรือร้อยละ 68 กล่าวว่า งานเหล่านี้จะได้รับการจัดขึ้นในฤดูร้อนปีนี้ ซึ่งจะเป็นครั้งแรกในรอบ 3 ปี

เทศกาลอาโอโมริเนบูตะในจังหวัดอาโอโมริ, เทศกาลกิองในจังหวัดเกียวโต, และเทศกาลฮากาตะ กิอง ยามากาซะในจังหวัดฟูกูโอกะ คือส่วนหนึ่งของบรรดางานทั้งหลายที่จะจัดในระดับพอ ๆ กับงานในช่วงก่อนหน้าการระบาดใหญ่ของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่

ส่วนงานแสดงดอกไม้ไฟงานใหญ่ ๆ ที่ดึงดูดผู้คนเป็นจำนวนมาก เช่น เทศกาลดอกไม้ไฟนางาโอกะในจังหวัดนีงาตะ และเทศกาลดอกไม้ไฟโอมางาริในจังหวัดอากิตะ ก็จะจัดเช่นกันในปีนี้หลังจากที่ไม่ได้จัดมา 3 ปี

ด้านผู้จัดเทศกาลดอกไม้ไฟแม่น้ำซูมิดะในกรุงโตเกียว และเทศกาลดอกไม้ไฟแม่น้ำนางาระในจังหวัดกิฟุ กล่าวว่า สถานที่จัดงานเหล่านี้จะเนืองแน่นไปด้วยผู้คนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้