รัฐมนตรีป้องกันประเทศญี่ปุ่นเตือนจีนไม่ให้พยายามเปลี่ยนแปลงสถานะเดิม

นายคิชิ โนบูโอะ รัฐมนตรีกระทรวงการป้องกันประเทศของญี่ปุ่นได้พบปะกับนายเว่ย์ เฟิงเหอ รัฐมนตรีกลาโหมจีน และได้เร่งเร้าให้จีนใช้ความยับยั้งชั่งใจในความพยายามต่าง ๆ แต่เพียงฝ่ายเดียวในการเปลี่ยนแปลงสถานะเดิมด้วยกำลัง

รัฐมนตรีทั้งสองได้พบปะกันราวหนึ่งชั่วโมงในวันอาทิตย์ที่ 12 มิถุนายน นอกรอบ Shangri-La Dialogue ซึ่งเป็นที่ประชุมหนึ่งด้านความมั่นคงเอเชีย ที่สิงคโปร์

นายคิชิกล่าวว่า มีความวิตกกังวลมากมายระหว่างญี่ปุ่นกับจีนซึ่งรวมถึงประเด็นต่าง ๆ ด้านความมั่นคง

ต่อเรื่องความพยายามฝ่ายเดียวในการเปลี่ยนแปลงสถานะเดิมด้วยกำลังในทะเลจีนตะวันออกซึ่งรวมถึงน่านน้ำรอบ ๆ หมู่เกาะเซ็งกากุ และการฝึกซ้อมของเรือบรรทุกเครื่องบินเหลียวหนิงของกองทัพเรือจีนในน่านน้ำใกล้ญี่ปุ่น นายคิชิได้เรียกร้องอย่างหนักให้จีนใช้ความยับยั้งชั่งใจตนเอง

ญี่ปุ่นควบคุมหมู่เกาะนี้ ขณะที่จีนและไต้หวันอ้างกรรมสิทธิ์ รัฐบาลญี่ปุ่นยึดถือว่าไม่มีประเด็นเรื่องอธิปไตย

นายคิชิกล่าวว่า เนื่องจากมีความวิตกกังวลต่าง ๆ ระหว่างญี่ปุ่นกับจีน ดังนั้นจึงมีความจำเป็นที่จะต้องติดต่อสื่อสารกันอย่างซื่อตรงจริงใจ

รัฐมนตรีทั้งสองเห็นตรงกันเรื่องการส่งเสริมการพูดคุยและแลกเปลี่ยนระหว่างเจ้าหน้าที่ด้านการป้องกันประเทศของกันและกัน