รัฐมนตรีป้องกันประเทศของญี่ปุ่นมุ่งให้ญี่ปุ่นเตรียมพร้อมต่อความเสี่ยงในภูมิภาคอินโด-แปซิฟิก

นายคิชิ โนบูโอะ รัฐมนตรีกระทรวงการป้องกันประเทศของญี่ปุ่นได้เตือนว่า สิ่งที่คล้ายกับการที่รัสเซียรุกรานยูเครนนั้นอาจเกิดขึ้นในภูมิภาคอินโด-แปซิฟิก และได้เน้นย้ำถึงความประสงค์ของตนที่จะสงวนงบประมาณไว้สำหรับเสริมการป้องกันประเทศของญี่ปุ่น

ในวันเสาร์ที่ 11 มิถุนายน นายคิชิได้กล่าวสุนทรพจน์ที่การประชุม Shangri-La Dialogue ซึ่งจัดขึ้นที่ประเทศสิงคโปร์

เขาเรียกการรุกรานทางทหารของรัสเซียว่าเป็นการกระทำอันร้ายแรงซึ่งทำให้เกิดภัยคุกคามด้านอาวุธนิวเคลียร์ และเป็นการกระทำที่พยายามเปลี่ยนแปลงสถานะปัจจุบันแต่เพียงฝ่ายเดียวโดยใช้กำลังทางทหารอย่างมหาศาล

เขากล่าวว่าการรุกรานของรัสเซียทำให้เขานึกถึง “ข้อเท็จจริงอันน่าหวาดกลัว” ที่ว่าประเทศที่หันไปพึ่งการกระทำอันร้ายแรงเหล่านี้ยังคงมีอยู่

นายคิชิชี้ให้เห็นถึงความกังวลร่วมกันในระดับนานาชาติเกี่ยวกับอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากสิ่งที่คล้ายคลึงกับการรุกรานยูเครนซึ่งอาจเกิดขึ้นในภูมิภาคอินโด-แปซิฟิก และว่าญี่ปุ่นยืนหยัดอยู่ในแนวหน้าเพื่อปกป้องระเบียบระหว่างประเทศที่อิงจากกฎเกณฑ์ต่าง ๆ

นายคิชิกล่าวว่าตนจะปรับปรุงแก้ไขยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงแห่งชาติเพื่อย่างก้าวที่สำคัญอย่างยิ่งในการส่งเสริมการป้องกันประเทศของญี่ปุ่น และว่านี่เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามช่วยเหลือตนเองของญี่ปุ่นเพื่อเสริมความแข็งแกร่งของเส้นทางในฐานะชาติผู้ใฝ่สันติ

การแสดงความเห็นของเขามีขึ้นในช่วงเวลาที่เกาหลีเหนือกำลังพัฒนาขีปนาวุธและอาวุธนิวเคลียร์ และจีนกำลังเพิ่มกิจกรรมทางทะเล

นายคิชิไม่ได้กล่าวชื่อประเทศจีนโดยตรง แต่กล่าวถึงความพยายามที่จะเสริมสร้างกำลังทางทหารโดยไม่ได้ละทิ้งความเป็นไปได้ที่จะใช้กำลังกับไต้หวัน

นอกจากนี้ เขายังกล่าวถึงประเทศซึ่งไม่สนใจกฎระเบียบและพยายามหาประโยชน์จากความอ่อนแอของชาติอื่น เขากล่าวว่าประเทศนี้ให้เงินกู้ยืมเป็นข้อได้เปรียบของตนเองภายใต้เงื่อนไขที่ไม่ได้เป็นประโยชน์ร่วมกันแก่ประเทศที่กู้ยืม