จีนโต้กลับสุนทรพจน์ของผู้นำญี่ปุ่นที่กล่าวในการประชุมด้านความมั่นคงที่สิงคโปร์

จีนได้ตอบโต้การกล่าวสุนทรพจน์ของนายคิชิดะ ฟูมิโอะ นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นที่การประชุมด้านความมั่นคง Shangri-La Dialogue ที่ประเทศสิงคโปร์

เหอ เหลย ซึ่งเป็นหนึ่งในคณะผู้แทนของจีนที่เข้าร่วมการประชุมสุดยอดดังกล่าว ได้วิพากษ์วิจารณ์ผู้นำญี่ปุ่นที่กล่าวเป็นนัยว่าจีนกำลังฝ่าฝืนระเบียบและใช้กำลังเปลี่ยนแปลงสถานะปัจจุบัน

เหอ เหลย อดีตรองประธานสถาบันวิทยาศาสตร์การทหารของจีนกล่าวว่า จีนจะคัดค้านอย่างเต็มที่หากผู้นำของชาติหนึ่งละเมิดอธิปไตยและผลประโยชน์ของจีนอย่างเปิดเผย