การสูญเสียอาหารและขยะอาหารในญี่ปุ่นต่ำสุดในปีงบประมาณ 2563

รัฐบาลญี่ปุ่นระบุว่าการสูญเสียอาหารและขยะอาหารที่คาดการณ์ทั้งหมดของประเทศต่ำสุดเป็นประวัติการณ์ที่ประมาณ 5.22 ล้านตันในปีงบประมาณ 2563

การสูญเสียอาหารและขยะอาหารหมายถึงการลดลงทั้งปริมาณและคุณค่าทางโภชนาการของอาหารในทุกจุดของห่วงโซ่อุปทานที่มุ่งให้มนุษย์ใช้เพื่อการบริโภค ซึ่งรวมถึงอาหารเหลือทิ้งหรือเศษอาหารจากครัวเรือน

รัฐบาลญี่ปุ่นได้กำหนดเป้าหมายที่จะลดการสูญเสียอาหารและขยะอาหารลงครึ่งหนึ่งจากระดับของปีงบประมาณ 2543 ซึ่งอยู่ที่ประมาณ 9.8 ล้านตัว โดยตั้งเป้าจะทำให้ได้ภายในปีงบประมาณ 2573

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน เจ้าหน้าที่ได้เปิดเผยตัวเลขคาดการณ์สำหรับปีที่สิ้นสุดเมื่อเดือนมีนาคม 2564 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการสูญเสียอาหารและขยะอาหารจากบริษัทรวมทั้งร้านอาหาร อยู่ที่ 2.75 ล้านตัน ต่ำกว่าปีก่อนหน้า 340,000 ตัน ขณะที่การสูญเสียอาหารและขยะอาหารจากครัวเรือนทั้งหมดอยู่ที่ 2.47 ล้านตัน ลดลงจากปีก่อนหน้า 140,000 ตัน ตัวเลขต่อปีดังกล่าวถือว่าต่ำที่สุดนับตั้งแต่จัดทำสถิติ

เจ้าหน้าที่ระบุว่าที่ตัวเลขลดลงเป็นเพราะประชาชนมีความตระหนักรู้มากขึ้นเกี่ยวกับความจำเป็นในการลดการสูญเสียอาหารและขยะอาหาร พร้อมเสริมว่าการระบาดใหญ่ของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ยังอาจมีผลด้วย เนื่องจากประชาชนหลีกเลี่ยงไม่ไปร้านอาหารและร้านกินดื่ม