นักวิจัยเผยว่าร่างแม่ของดาวเคราะห์น้อยริวงุอาจมีน้ำปริมาณมาก

นักวิจัยที่ได้วิเคราะห์ตัวอย่างจากดาวเคราะห์น้อยริวงุเปิดเผยว่า เชื่อกันว่าร่างแม่ของดาวเคราะห์น้อยดวงนี้มีน้ำปริมาณมาก

ตัวอย่างดังกล่าวเก็บรวบรวมและนำกลับมายังโลกโดยยานสำรวจอวกาศฮายาบูซะ2 ของญี่ปุ่นเมื่อปี 2563

ทีมวิจัย 8 ทีมในญี่ปุ่นได้วิเคราะห์ตัวอย่างนี้และ 2 ใน 8 ทีมได้เปิดเผยข้อมูลแรกอย่างละเอียด

ทีมหนึ่งระบุว่าพบกรดอะมิโนแตกต่างกัน 23 ชนิดในตัวอย่าง เช่น กรดกลูตามิกและกรดแอสปาติก

ทั้งสองทีมระบุว่าพบแร่ธาตุปริมาณมากที่ก่อตัวขึ้นผ่านปฏิกิริยาทางเคมีซึ่งรวมถึงน้ำที่เป็นของเหลว สิ่งนี้ชี้ว่าร่างแม่ของดาวเคราะห์น้อยริวงุมีน้ำปริมาณมาก และน้ำได้ค่อย ๆ หายไปหลังจากที่ร่างแม่แตกออกเนื่องจากการชนก่อนที่ดาวเคราะห์น้อยริวงุจะก่อตัวขึ้น