สหประชาชาติขอให้จีนกับรัสเซียชี้แจงการใช้สิทธิยับยั้งไม่ให้เพิ่มการคว่ำบาตรเกาหลีเหนือ

คณะทูตประจำคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติพยายามลงโทษเกาหลีเหนือเมื่อเดือนที่แล้ว ด้วยการเพิ่มมาตรการคว่ำบาตรที่รุนแรงขึ้นสืบเนื่องจากการที่เกาหลีเหนือทดสอบขีปนาวุธหลายครั้ง ทว่าจีนกับรัสเซียใช้สิทธิยับยั้ง โดยทั้งสองประเทศต้องชี้แจงการใช้สิทธิดังกล่าวเมื่อวันพุธที่ 8 มิถุนายน

ก่อนหน้านี้ในปีนี้ ภาคีสมาชิกของสมัชชาใหญ่สหประชาชาติได้ผ่านข้อมติที่กำหนดให้จีนและรัสเซียชี้แจงเหตุผลของการใช้สิทธิยับยั้ง ถือเป็นครั้งแรกที่สมาชิกถาวรประเทศใดประเทศหนึ่งจาก 5 ประเทศของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติต้องดำเนินการดังกล่าว

นายจาง จวิน เอกอัครราชทูตจีนประจำสหประชาชาติกล่าวว่า ความตึงเครียดไม่ควรเพิ่มขึ้น และเสริมว่า การพูดคุยและการปรึกษาหารือเป็นหนทางเดียวที่จะคลี่คลายประเด็นดังกล่าวได้สำเร็จ

นายจางกล่าวว่า ในทางกลับกัน ควรผ่อนคลายการคว่ำบาตรเกาหลีเหนือ ขณะที่เอกอัครราชทูตรัสเซียประจำสหประชาชาติได้ร้องขอในทำนองเดียวกันและได้กล่าวโทษบรรดาผู้นำสหรัฐที่กระชับความสัมพันธ์ทางทหารกับพันธมิตรในภูมิภาคอินโด-แปซิฟิก

อย่างไรก็ตาม นายเจฟฟรีย์ เดลอเรนทิส ที่ปรึกษาอาวุโสด้านกิจการการเมืองพิเศษของสหรัฐได้ปฏิเสธทัศนะดังกล่าว เขาระบุว่าคำชี้แจงในการใช้สิทธิยับยั้งนี้ไม่เพียงพอ ไม่น่าเชื่อถือและไม่น่าคล้อยตาม เขากล่าวเสริมว่า การใช้สิทธิดังกล่าวไม่ได้ถูกนำมาใช้เพื่อความมั่นคงปลอดภัยของส่วนรวม

นายเดลอเรนทิสกล่าวว่า การเสนอคว่ำบาตรเป็นไปเพื่อตอบโต้ต่อการกระทำที่หนักข้อยิ่งขึ้นไม่ใช่ต่อสาเหตุของการกระทำ

ขณะที่ เอกอัครราชทูตโอดาวาระ คิโยชิของญี่ปุ่นกล่าวว่า เกาหลีเหนือไม่ได้เผชิญกับ “ปฏิกิริยารุนแรง”จากคณะมนตรีความมั่นคงฯ เขากล่าวว่าเกาหลีเหนือฉวยโอกาสจากสถานการณ์นี้เร่งโครงการขีปนาวุธและนิวเคลียร์มากขึ้น