ญี่ปุ่นตั้งเป้าหมายเสริมศักยภาพการป้องกันประเทศภายใน 5 ปี

รัฐบาลญี่ปุ่นได้รับรองนโยบายพื้นฐานของปีนี้ ในเรื่องการบริหารจัดการงบประมาณและเศรษฐกิจซึ่งรวมถึงแผนในการสร้างเสริมศักยภาพการป้องกันประเทศ โดยคณะรัฐมนตรีได้รับรองนโยบายดังกล่าวเมื่อวันอังคารที่ 7 มิถุนายน

นโยบายดังกล่าวระบุว่า ญี่ปุ่นจะเสริมสร้างศักยภาพการป้องกันประเทศพื้นฐานภายใน 5 ปีโดยได้อ้างถึงเป้าหมายของประเทศสมาชิกองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต ที่ใช้เงินอย่างน้อยร้อยละ 2 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศหรือจีดีพีในการป้องกันประเทศ

นอกจากนั้นนโยบายนี้ได้ระบุถึงไต้หวันไว้ในหมายเหตุ โดยระบุว่าผู้นำญี่ปุ่นและสหรัฐได้ย้ำในการหารือถึงความสำคัญของสันติภาพและเสถียรภาพในช่องแคบไต้หวัน และเรียกร้องการแก้ปัญหาข้ามช่องแคบอย่างสันติ เจ้าหน้าที่ระบุว่านี่เป็นครั้งแรกที่ได้มีการระบุถึงไต้หวันในนโยบายประจำปี