คณะรัฐมนตรีญี่ปุ่นรับรองแผนทุนนิยมรูปแบบใหม่

คณะรัฐมนตรีญี่ปุ่นได้รับรองแผนที่นายฟูมิโอะ คิชิดะ นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นเรียกว่า “ทุนนิยมรูปแบบใหม่” ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งเพิ่มรายได้ของประชาชนจากสินทรัพย์เป็น 2 เท่า

รัฐบาลญี่ปุ่นต้องการให้เศรษฐกิจเติบโตไปพร้อม ๆ กับการจัดการประเด็นต่าง ๆ เช่น การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและการเปลี่ยนผ่านทางดิจิทัล โดยวางแผนการลงทุนที่เน้นใน 4 ด้านซึ่งรวมถึงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม และเพิ่มธุรกิจสตาร์ตอัปเป็น 10 เท่าในอีก 5 ปีข้างหน้า

รัฐบาลญี่ปุ่นยังต้องการขึ้นค่าจ้างและวางแผนสร้างโครงการสำหรับคนงานประมาณ 1 ล้านคนในการพัฒนาทักษะและช่วยหางานใหม่ให้ นอกจากนั้นยังต้องการช่วยคนให้เปลี่ยนจากการออมมาเป็นการลงทุน

แผนเหล่านี้ต้องการยุทธศาสตร์ในเทคโนโลยีใหม่ เช่น ปัญญาประดิษฐ์