หน่วยงานการท่องเที่ยวของญี่ปุ่นเปิดเผยแนวปฏิบัติสำหรับกลุ่มนักท่องเที่ยวใหม่ที่จะเข้าญี่ปุ่น

สำนักงานการท่องเที่ยวแห่งญี่ปุ่นเปิดเผยแนวปฏิบัติสำหรับบริษัทตัวแทนท่องเที่ยวแล้ว ขณะที่ญี่ปุ่นเตรียมการให้กลุ่มนำเที่ยวเข้าประเทศญี่ปุ่นได้ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน

แนวปฏิบัติที่นำออกเผยแพร่ในวันอังคารที่ 7 มิถุนายนสะท้อนผลลัพธ์จากการท่องเที่ยวช่วงทดลองเยือนญี่ปุ่นตอนปลายเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา แนวปฏิบัตินี้กำหนดให้บริษัทตัวแทนท่องเที่ยวต้องทำให้แน่ใจว่านักท่องเที่ยวทุกคนปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคติดเชื้อของญี่ปุ่น

บริษัทตัวแทนท่องเที่ยวต้องอธิบายให้นักท่องเที่ยวที่เข้าร่วมรับรู้ว่า พวกเขาจะต้องมีประกันสุขภาพเอกชนในกรณีที่ต้องเข้ารับการรักษาทางการแพทย์ในญี่ปุ่น และบริษัทได้รับความยินยอมจากนักท่องเที่ยว

เจ้าหน้าที่ทางการระบุว่า ผู้คนอาจไม่ได้รับอนุญาตให้ร่วมท่องเที่ยวถ้าไม่ยอมปฏิบัติตามขั้นตอนเหล่านี้

มัคคุเทศก์ต้องทำให้แน่ใจอย่างละเอียดรอบคอบว่า นักท่องเที่ยวยินยอมทำตามมาตรการป้องกันการติดเชื้อในสถานการณ์ที่หลากหลาย

กำลังมีการแจ้งบริษัทตัวแทนท่องเที่ยวให้ยืนยันล่วงหน้าว่าควรติดต่อใครที่สำนักงานทางการท้องถิ่นในกรณีที่นักท่องเที่ยวติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ พวกเขายังต้องพานักท่องเที่ยวไปตรวจที่สถาบันทางการแพทย์ด้วยหากนักท่องเที่ยวติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่และระบุตัวผู้ที่สัมผัสใกล้ชิดไม่ว่าจะเป็นใครก็ตาม