รายงานด้านสิ่งแวดล้อมของญี่ปุ่นย้ำความสำคัญช่วง 10 ปีจนถึงปี 2573 เพื่อมุ่งทำให้การปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์

กระทรวงสิ่งแวดล้อมของญี่ปุ่นย้ำว่า ในช่วง 10 ปีที่นับจนถึงปีงบประมาณ 2573 จะเป็นช่วงเวลาสำคัญยิ่งสำหรับญี่ปุ่น เพื่อมุ่งดำเนินการสู่การเป็นสังคมที่ผลิตคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ตามที่วางเป้าหมายไว้ว่าจะบรรลุให้ได้ภายในปี 2593

รายงานปกขาวประจำปีของทางกระทรวงผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีในวันอังคารที่ 7 มิถุนายน เนื้อหาชี้ว่าความเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศปรากฏชัดเจน และอธิบายสถานการณ์นี้ว่าเป็น "วิกฤติภูมิอากาศ"

รายงานนี้ระบุว่า ความท้าทายในปัจจุบันพุ่งเน้นไปที่ปีงบประมาณ 2573 ซึ่งเป็นปีที่รัฐบาลมุ่งเป้าจะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงร้อยละ 46 เมื่อเทียบกับระดับของปี 2556

กระทรวงสิ่งแวดล้อมเน้นย้ำว่า การกระทำของสมาชิกทุกคนในสังคมต้องได้รับการปฏิรูป และไม่ใช่แค่การเพิ่มเติมออกไปจากมาตรการก่อนหน้านี้ พร้อมทั้งระบุด้วยว่าการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช้ชีวิตเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับแต่ละบุคคล

รายงานระบุว่าทางการท้องถิ่นที่มุ่งจะบรรลุเป้าหมายการปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ภายในปีงบประมาณ 2573 จะได้รับการกำหนดเช่นนั้นและได้รับการสนับสนุนทางการเงิน

รายงานฉบับนี้ระบุว่า ประชาชนจะได้รับการส่งเสริมให้พยายามขณะที่ใช้ชีวิตประจำวัน เช่น ลดขยะอาหาร ทำบ้านให้อยู่ในภาวะมีประสิทธิภาพด้านพลังงานมากขึ้น และนำเสื้อผ้ากลับมาใช้ใหม่

รายงานปกขาวกล่าวถึงความมั่นคงทางพลังงานและรัสเซียที่รุกรานยูเครนด้วย โดยอธิบายว่าพลังงานหมุนเวียนเป็นแหล่งพลังงานที่สำคัญในประเทศสำหรับญี่ปุ่น และชี้ถึงความสำคัญของการนำแหล่งพลังงานเช่นนั้นมาใช้ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้