การวิเคราะห์ของ NHK เผยว่าผู้คนราว 47 ล้านคนในญี่ปุ่นอาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วม

การวิเคราะห์ที่จัดทำโดย NHK พบว่าผู้คนราว 47 ล้านคนหรือเกือบร้อยละ 40 ของประชากรญี่ปุ่น อาศัยอยู่ในพื้นที่ที่เผชิญความเสี่ยงน้ำท่วม

NHK ทำการวิเคราะห์โดยใช้ข้อมูลระดับน้ำท่วมที่ประเมินโดยทางการท้องถิ่นต่าง ๆ

ทางการท้องถิ่นได้รับการร้องขอจากรัฐบาลญี่ปุ่นให้ตีพิมพ์แผนที่การประเมินระดับน้ำท่วม แผนที่เหล่านี้แสดงให้เห็นถึงพื้นที่ที่คาดว่าจะจมน้ำและความลึกของน้ำในสถานการณ์ที่เกิดน้ำท่วม ซึ่งเกิดจากปริมาณน้ำฝนที่คาดว่าตกหนักแบบ 1,000 ปีเกิดหนึ่งครั้ง

NHK ได้จัดทำแผนที่ภัยพิบัติทั่วประเทศโดยใช้ข้อมูลการทำแผนที่น้ำท่วมที่รวบรวมจากรัฐบาลและทั้ง 47 จังหวัดทั่วญี่ปุ่น NHK ยังได้เปรียบเทียบแผนที่นี้กับตัวเลขสำมะโนประชากร

ผลการวิเคราะห์เผยว่า ณ ปี 2558 ผู้คนราว 47 ล้านคนทั่วญี่ปุ่นกำลังอาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วม

ศาสตราจารย์โนซาวะ ชิเอะ จากมหาวิทยาลัยเมจิ ผู้เชี่ยวชาญด้านการวางผังเมืองมีส่วนร่วมกับการวิเคราะห์ครั้งนี้ด้วย

อาจารย์โนซาวะชี้ว่ายังไม่มีสถานที่หลบภัยเพียงพอในพื้นที่ที่ประชากรกำลังเพิ่มขึ้น เธอแนะนำให้ผู้คนพิจารณาล่วงหน้าถึงสถานที่ที่จะหลบภัยเพื่อปกป้องชีวิตของตนเอง