ญี่ปุ่นทดลองหุ่นยนต์กำจัดวัชพืชในนาข้าวโดยใช้พลังงานสะอาด

ได้มีการนำหุ่นยนต์ที่ได้รับการออกแบบให้กำจัดวัชพืชโดยใช้พลังงานสะอาด ออกทดสอบที่นาข้าวในจังหวัดนางาโนะทางตอนกลางของญี่ปุ่น

หุ่นยนต์นี้ยาว 1 เมตร พัฒนาโดยบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งในกรุงโตเกียว ทำงานด้วยพลังแสงอาทิตย์ และสามารถเคลื่อนที่บนเส้นทางที่กำหนดได้นานถึง 10 ชั่วโมง

ข้างใต้มีแกนหมุนที่เป็นเกลียวคอยกวนน้ำในนาข้าวและถอนวัชพืชที่เป็นต้นอ่อนออก น้ำที่เต็มไปด้วยโคลนยังช่วยยับยั้งการเติบโตของวัชพืชด้วยการทำให้แสงอาทิตย์ลดน้อยลง

คาดว่าหุ่นนี้จะมีประสิทธิภาพเทียบเท่าเป็ดที่เกษตรกรบางส่วนใช้ในการกำจัดวัชพืชโดยไม่ใช้สารเคมี

เจ้าของนาข้าวกล่าวว่า เขาหวังว่าหุ่นยนต์นี้จะช่วยลดภาระการกำจัดวัชพืชได้ และว่าเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยน่าจะช่วยให้การทำไร่ทำนาสนุก และอาจกระตุ้นให้ผู้คนมากขึ้นหันมาทำการเกษตร