มีผู้ต้องสงสัยโกงเงินช่วยเหลือโควิด-19 ในญี่ปุ่นกว่า 3,000 คน

เจ้าหน้าที่ที่บังคับใช้กฎหมายของญี่ปุ่นได้ระบุจำนวนผู้ต้องสงสัยว่าเกี่ยวข้องกับการฉ้อโกงในกรณีเงินช่วยเหลือของรัฐสำหรับธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดใหญ่ของโรคโควิด-19

ตำรวจระบุว่านับจนถึงวันที่ 30 เมษายน พบว่ามี 3,655 คนทั่วประเทศที่ทางตำรวจสงสัยว่าพัวพันการฉ้อโกง เช่น ปลอมแปลงข้อมูลหลักฐานให้มีสิทธิ์ได้รับเงินช่วยเหลือ โดยในจำนวนนี้ มีนักบัญชีภาษีอากร เจ้าหน้าที่สำนักงานภาษี และบุคคลอื่นที่มีความเชี่ยวชาญพิเศษ รวมอยู่ด้วย

ตำรวจระบุว่าความเสียหายที่ยืนยันได้จนถึงขณะนี้อยู่ที่ 3,180 ล้านเยนหรือประมาณ 830 ล้านบาท

กระทรวงเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรมของญี่ปุ่นระบุว่า จนถึงขณะนี้มีผู้ยื่นขอรับเงินช่วยเหลือที่ได้รับการอนุมัติแล้ว 4,240,000 ราย และได้มีการจ่ายเงินช่วยเหลือไปแล้ว 5.5 ล้านล้านเยนหรือประมาณ 1.45 ล้านล้านบาท