รัฐบาลญี่ปุ่นจะยกเลิกคำสั่งอพยพสำหรับพื้นที่บางส่วนของเขต "ยากจะกลับเข้าไป" ในฟูกูชิมะ

รัฐบาลญี่ปุ่นได้ตัดสินใจอย่างเป็นทางการที่จะยกเลิกคำสั่งอพยพในวันที่ 12 มิถุนายนนี้สำหรับพื้นที่บางส่วนของเขต “ยากจะกลับเข้าไป” ในจังหวัดฟูกูชิมะซึ่งกำหนดขึ้นหลังอุบัติเหตุทางนิวเคลียร์เมื่อปี 2554

ร้อยละ 20 ของหมู่บ้านคัตสึราโอะใกล้โรงไฟฟ้าพลังนิวเคลียร์ฟูกูชิมะ ไดอิจิที่ได้รับความเสียหายในจังหวัดฟูกูชิมะทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ ถูกกำหนดให้เป็นเขต “ยากจะกลับเข้าไป” เนื่องจากมีระดับกัมมันตภาพรังสีสูงหลังอุบัติเหตุ

ในวันศุกร์ที่ 3 มิถุนายน นายกรัฐมนตรีคิชิดะ ฟูมิโอะของญี่ปุ่นและบรรดารัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องได้หารือและตัดสินใจที่จะยกเลิกคำสั่งนี้สำหรับพื้นที่ประมาณร้อยละ 6 ของเขตดังกล่าวในหมู่บ้าน

รัฐบาลได้กำหนดให้พื้นที่นี้เป็นเขตพิเศษเพื่อการฟื้นฟูบูรณะและการพลิกฟื้นให้กลับมามีชีวิตชีวา และได้ให้ความสำคัญเรื่องงานขจัดการปนเปื้อนและโครงการสาธารณูปโภคพื้นฐาน โดยมีเป้าหมายที่จะอนุญาตให้ผู้อพยพกลับเข้าไปในพื้นที่

นี่จะเป็นครั้งแรกที่ประชาชนจะสามารถกลับไปบ้านของตัวเองที่เคยอยู่ในเขต “ยากจะกลับเข้าไป”