ตลาดปลาใหญ่ที่สุดในโตเกียวเปิดให้บุคคลทั่วไปเข้าชมการประมูลปลาทูน่าอีกครั้ง

ตลาดปลาใหญ่ที่สุดในกรุงโตเกียวเปิดให้บุคคลทั่วไปเข้าชมการประมูลปลาทูน่ายามเช้าตรู่อีกครั้งในวันพฤหัสบดีที่ 2 มิถุนายนหลังระงับไป 5 เดือน

ผู้เยี่ยมชมจะไปยังจุดสังเกตการณ์พิเศษก่อนเวลา 06.00 น. เล็กน้อย พวกเขาได้ชมบรรยากาศที่ผู้ซื้อทำไม้ทำมือสื่อสารตามธรรมเนียมดั้งเดิมเพื่อประมูลปลา

ทั้งนี้ มีการนำปลาทูน่าสดและปลาทูน่าแช่แข็งราว 1,000 ตัวจากท่าเรือทั่วประเทศญี่ปุ่นและทั่วโลกมาร่วมประมูลและจำหน่าย