ผู้ว่าการจังหวัดชิมาเนะส่งสัญญาณให้เดินเครื่องเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ได้อีก

ผู้ว่าการจังหวัดชิมาเนะที่อยู่ทางตะวันตกของญี่ปุ่นได้แสดงเจตจำนงที่ชัดเจนว่าจะตกลงให้มีการเดินเครื่องเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์โรงไฟฟ้าพลังนิวเคลียร์อีกครั้ง ซึ่งโรงไฟฟ้าดังกล่าวตั้งอยู่ในเมืองเอกของจังหวัด

นายมารูยามะ ทัตสึยะ ผู้ว่าการจังหวัดชิมาเนะกล่าวในการประชุมสภาจังหวัดเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 มิถุนายนว่าเขาจะอนุมัติให้เดินเครื่องเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์หมายเลข 2 ที่โรงไฟฟ้าพลังนิวเคลียร์ชิมาเนะ เมืองมัตสึเอะ อีกครั้ง

นายมารูยามะกล่าวว่า เขาคิดว่ามีความจำเป็นต้องรักษาระดับอุปทานพลังงานไฟฟ้าสำหรับอุตสาหกรรมและการดำรงชีวิตของประชาชน เขากล่าวว่าปัจจุบันไฟฟ้าพลังนิวเคลียร์มีบทบาทสำคัญในระดับหนึ่ง

เมื่อปีที่แล้ว เตาปฏิกรณ์นี้ผ่านเกณฑ์ข้อบังคับใหม่ของรัฐบาลสำหรับโรงไฟฟ้าพลังนิวเคลียร์ซึ่งเกณฑ์นี้นำมาใช้หลังเกิดอุบัติเหตุนิวเคลียร์ที่โรงไฟฟ้าพลังนิวเคลียร์ฟูกูชิมะไดอิจิเมื่อปี 2554

หลังได้รับการรับรองจากทางการท้องถิ่นซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงงานแล้ว ทางโรงงานมีแผนที่จะดำเนินการเพิ่มเติมด้านความปลอดภัยให้เสร็จสมบูรณ์ภายในสิ้นเดือนมีนาคมปี 2566 ก่อนเริ่มเดินเครื่องอีกครั้ง ทั้งนี้ เตาปฏิกรณ์หมายเลข 1 ของโรงงานได้ปลดระวางไปแล้ว

โรงไฟฟ้าพลังนิวเคลียร์ชิมาเนะเป็นโรงไฟฟ้าโรงเดียวในญี่ปุ่นที่ตั้งอยู่ในเมืองเอกของจังหวัด มีประชาชนกว่า 450,000 คนอาศัยอยู่โดยรอบเขตรัศมีภายใน 30 กิโลเมตรจากโรงงาน ทั้งยังเป็นโรงไฟฟ้าพลังนิวเคลียร์ใหญ่อันดับสามของญี่ปุ่นด้วย