ญี่ปุ่นเพิ่มเพดานรับคนเข้าประเทศเป็น 2 เท่าเริ่มวันที่ 1 มิ.ย.

ญี่ปุ่นเพิ่มเพดานจำนวนคนที่จะเข้าประเทศต่อวันเป็น 2 เท่าโดยอยู่ที่ 20,000 คนเริ่มในวันพุธที่ 1 มิถุนายน

ญี่ปุ่นได้ให้ผู้มาเยือนชาวต่างชาติที่ไม่ใช่นักท่องเที่ยวเข้าประเทศได้ใหม่เมื่อวันที่ 1 มีนาคม และในวันเดียวกันได้เพิ่มเพดานจำนวนคนเข้าประเทศต่อวันเป็น 5,000 คน จากนั้นในวันที่ 14 มีนาคมได้เพิ่มเป็นวันละ 7,000 คนและเพิ่มเป็น 10,000 คนเมื่อวันที่ 10 เมษายน ญี่ปุ่นได้ดำเนินมาตรการดังกล่าวไปพร้อม ๆ กับการจับตาดูสถานการณ์การติดเชื้อทั้งในประเทศและรอบโลก นอกจากนั้นยังได้สังเกตมาตรการกักตัวที่สนามบินในประเทศด้วย

รัฐบาลญี่ปุ่นยังได้ผ่อนคลายมาตรการกักตัวไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ โดยได้แบ่งประเทศและดินแดนออกเป็น 3 กลุ่มขึ้นอยู่กับปัจจัยเสี่ยง เช่น อัตราของผลตรวจติดเชื้อเมื่อเดินทางมาถึงในช่วงที่ผ่านมา

ผู้มาเยือนจาก 98 ประเทศและดินแดนในประเทศที่มีความเสี่ยงต่ำจะได้รับการยกเว้นการตรวจหาเชื้อและการกักตัว ถึงแม้ว่าจะไม่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ก็ตาม

ขณะที่ประชาชนจาก 99 ประเทศและดินแดนที่อยู่ในกลุ่มความเสี่ยงปานกลางจะได้รับการยกเว้นการตรวจหาเชื้อและการกักตัว ถ้าได้รับการฉีดวัคซีนไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 3 เข็ม

รัฐบาลญี่ปุ่นวางแผนที่จะกลับมารับนักท่องเที่ยวต่างชาติเป็นครั้งแรกในรอบประมาณ 2 ปีในวันที่ 10 มิถุนายน นักท่องเที่ยวเหล่านี้จะจำกัดสำหรับคนที่มาจากกลุ่มความเสี่ยงต่ำและต้องมากับทัวร์ที่มีผู้ดูแลเดินทางไปด้วย