ญี่ปุ่นเรียกร้องอีกครั้งให้เรือเกาหลีใต้หยุดกิจกรรมทางทะเลใกล้หมู่เกาะทาเกชิมะ

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยทางทะเลของญี่ปุ่นเรียกร้องอีกครั้งให้เกาหลีใต้หยุดกิจกรรมทางทะเลที่เกาหลีใต้ทำอยู่ในเขตเศรษฐกิจจำเพาะของญี่ปุ่น ใกล้กับหมู่เกาะทาเกชิมะ

เกาหลีใต้ควบคุมหมู่เกาะเหล่านี้ ญี่ปุ่นอ้างกรรมสิทธิ์และระบุว่าเกาหลีใต้ยึดครองหมู่เกาะนี้โดยมิชอบด้วยกฎหมาย

เจ้าหน้าที่กล่าวว่า เรือลาดตระเวนลำหนึ่งพบเรือที่ชื่อแฮยัง 2000 กำลังลากสิ่งที่ดูเหมือนเป็นสายเคเบิลอยู่ในเขตเศรษฐกิจจำเพาะของญี่ปุ่น ใกล้กับหมู่เกาะทาเกชิมะ ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 28 ถึงวันอาทิตย์ที่ 29 พฤษภาคม เรือลาดตระเวนเรียกร้องให้เรือลำดังกล่าวหยุดสำรวจ โดยเรียกไปทางวิทยุ

กระทรวงการต่างประเทศของญี่ปุ่นประท้วงกิจกรรมการสำรวจของเกาหลีใต้ครั้งนี้เมื่อวันอาทิตย์ที่ 29 พฤษภาคม

ด้านเกาหลีใต้ระบุเมื่อวันจันทร์ที่ 30 ว่า เกาหลีใต้ไม่อาจยอมรับคำร้องทุกข์จากญี่ปุ่นได้เพราะการสำรวจนี้เป็นกิจกรรมที่ชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งดำเนินการโดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของกฎหมายระหว่างประเทศและกฎหมายในประเทศ

เจ้าหน้าที่ญี่ปุ่นยืนยันว่า เรือสำรวจที่ถูกพบเห็นเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานี้กำลังดำเนินปฏิบัติการอีกในเขตเศรษฐกิจจำเพาะของญี่ปุ่นเมื่อเช้าวันจันทร์ที่ 30 และเรือลาดตระเวนได้เรียกร้องอีกครั้งให้เรือลำนั้นหยุดกิจกรรม

เจ้าหน้าที่กล่าวว่า เรือลำนั้นไม่ตอบสนองและต่อมาก็ออกจากเขตเศรษฐกิจจำเพาะไปในช่วงบ่าย

สำนักงานรักษาความปลอดภัยทางทะเลระบุว่า ทางสำนักงานจะยังคงตื่นตัวเฝ้าระวัง โดยกล่าวว่าการสำรวจทางทะเลโดยไม่ได้รับความยินยอมล่วงหน้าจากญี่ปุ่นนั้นเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้

รัฐบาลญี่ปุ่นยึดถือว่าหมู่เกาะทาเกชิมะเป็นส่วนหนึ่งในอาณาเขตของญี่ปุ่นมาแต่เดิม และระบุว่าเกาหลีใต้เข้ายึดครองโดยมิชอบด้วยกฎหมาย