ญี่ปุ่นจะจับตาดูจีนต่อไปในประเด็นที่ข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติเยือนซินเจียง

นายมัตสึโนะ ฮิโรกาซุ เลขาธิการคณะรัฐมนตรีญี่ปุ่น กล่าวว่า ญี่ปุ่นจะจับตาดูอย่างใกล้ชิดเกี่ยวกับการหารือในประเด็นที่ข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติเยือนเขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์ของจีนเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว

ในช่วงการแถลงข่าวในวันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม นายมัตสึโนะได้กล่าวถึงการที่มิเชล บาเชเล ข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ เยือนซินเจียงเป็นเวลา 2 วัน

สหรัฐและชาติยุโรปกำลังส่งเสียงแสดงความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาคดังกล่าว

นายมัตสึโนะกล่าวว่า หลายประเทศในประชาคมนานาชาติมีข้อสงสัยว่า บาเชเลได้รับอนุญาตให้เดินทางอย่างเสรีหรือไม่ เข้าถึงสถานที่ที่เกี่ยวข้องอย่างเพียงพอหรือไม่ และสามารถพบปะกับชาวอุยกูร์โดยไม่ถูกจับตาดูหรือไม่

เขาชี้ว่า ประชาคมนานาชาติคิดว่าการเยือนครั้งนี้แทบไม่ช่วยขจัดข้อสงสัยว่าเกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างรุนแรง และว่าการเยือนของบาเชเลต้องได้รับการประเมินอย่างเข้มงวด

นายมัตสึโนะยังระบุอีกว่า ญี่ปุ่นจะยังคงเรียกร้องให้จีนดำเนินการเชิงบวกและเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น เช่น การให้ผู้สังเกตการณ์อิสระเข้าถึงซินเจียงได้อย่างเสรีและการให้คำอธิบายที่โปร่งใส