ข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติแสดงความกังวลเกี่ยวกับนโยบายด้านอุยกูร์ของจีน

มิเชล บาเชเล ข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ เรียกร้องให้จีนทบทวนนโยบายด้านอุยกูร์ หลังจากเธอได้ไปเยือนเขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์ของจีน

ข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติจัดการแถลงข่าวทางออนไลน์จากเมืองกว่างโจวทางตอนใต้ของจีนเมื่อวันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการเยือนจีนระยะเวลา 6 วันของเธอ

บาเชเลระบุว่าได้ไปเยือนซินเจียงเป็นเวลา 2 วันและได้ตรวจสอบเรือนจำและสถานที่อีกแห่งหนึ่งที่จีนระบุว่าใช้สำหรับการศึกษาและการฝึกฝนทักษะทางวิชาชีพ รัฐบาลจีนกล่าวว่าการฝึกฝนเช่นนี้เป็นส่วนหนึ่งของมาตรการป้องกันไม่ให้การก่อการร้ายแพร่กระจาย

บาเชเลระบุว่าได้แสดงข้อสงสัยและกังวลเกี่ยวกับการใช้มาตรการต่อต้านการก่อการร้ายและผลกระทบของมาตรการเหล่านี้ต่อสิทธิของชาวอุยกูร์และชนกลุ่มน้อยที่เป็นชาวมุสลิมโดยส่วนใหญ่กลุ่มอื่น ๆ

เธอระบุอีกว่า เธอสนับสนุนให้รัฐบาลจีนทบทวนนโยบายต่อต้านการก่อการร้ายและนโยบายปรับลดแนวคิดหัวรุนแรงทั้งหมด เพื่อทำให้แน่ใจว่านโยบายเหล่านี้จะเป็นไปตามมาตรฐานสิทธิมนุษยชนสากลและว่านโยบายเหล่านี้จะไม่ถูกนำมาใช้อย่างเลือกปฏิบัติและตามอำเภอใจ