ญี่ปุ่นเริ่มฉีดวัคซีนให้แก่บุคลากรทางการแพทย์แล้ว

ญี่ปุ่นเริ่มฉีดวัคซีนให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ตามสถานพยาบาลต่าง ๆ ทั่วประเทศแล้ว

บุคลากรทางการแพทย์ประมาณ 40,000 คนจากสถานพยาบาล 100 แห่งจะเป็นคนกลุ่มแรกที่ได้รับวัคซีนนี้ซึ่งพัฒนาโดยไฟเซอร์ บริษัทเวชภัณฑ์ของสหรัฐและบริษัทไบออนเทคของเยอรมนี

บุคลากรทางการแพทย์ที่ศูนย์การแพทย์โตเกียวแห่งชาติเริ่มเข้ารับการฉีดวัคซีนเข็มแรกในวันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ และจะรับการฉีดเข็มที่สองให้หลังจากนี้ 3 สัปดาห์ โดยบุคลากรประมาณ 800 คนที่ศูนย์การแพทย์แห่งนี้เป็นคนกลุ่มแรกที่ได้รับวัคซีน

กระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และสวัสดิการของญี่ปุ่นกำลังเตรียมการเพื่อเริ่มฉีดวัคซีนให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ที่เหลือ 3,700,000 คนช่วงกลางเดือนมีนาคม และมีแผนที่จะเริ่มฉีดวัคซีนให้แก่ประชาชนที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไปตั้งแต่เดือนเมษายน