ญี่ปุ่นและชาติอาหรับจะร่วมมือกันจัดการประเด็นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

กลุ่มรัฐมนตรีจากญี่ปุ่นและจากชาติอาหรับตกลงจะร่วมมือกันจัดการปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและประเด็นระดับโลกอื่น ๆ เพื่อให้บรรลุการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืน การตกลงนี้มีขึ้น ณ ที่ประชุมในกรุงโตเกียว

การประชุมดังกล่าวคือการประชุมเศรษฐกิจญี่ปุ่น-อาหรับ โดยรัฐบาลญี่ปุ่นและสันนิบาตอาหรับร่วมกันจัดขึ้น

นางคามิกาวะ โยโกะ รัฐมนตรีต่างประเทศของญี่ปุ่น และนายไซโต เค็น รัฐมนตรีกระทรวงเศรษฐกิจ การค้าและอุตสาหกรรมได้เข้าร่วมเจรจาระดับรัฐมนตรีในวันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม ซึ่งเป็นวันที่ 2 ของการประชุม

นางคามิกาวะกล่าวว่า เทคโนโลยีเชิงนวัตกรรม เช่น ดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์ได้กำเนิดขึ้น และส่งผลกระทบต่อสังคมอย่างมาก เธอกล่าวว่า การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและปัญหาระดับโลกอื่น ๆ จำเป็นต้องได้รับการจัดการอย่างเร่งด่วน

ด้านนายไซโตกล่าวว่า ตนหวังว่าญี่ปุ่นและกลุ่มประเทศอาหรับจะใช้ประโยชน์จากจุดแข็งของพวกเขาเพื่อเอาชนะความท้าทายร่วมกัน และหารือเกี่ยวกับมาตรการเพื่อให้บรรลุการเติบโตทางเศรษฐกิจ

ส่วนอะห์เม็ด อะบูล เฆต เลขาธิการสันนิบาตอาหรับกล่าวว่า ความร่วมมือด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ปัญญาประดิษฐ์ การศึกษา และด้านอื่น ๆ จะช่วยขยายการลงทุน พร้มทั้งหวังว่า สันนิบาตอาหรับจะได้เรียนรู้องค์ความรู้ต่าง ๆ จากญี่ปุ่น