บริษัทซางาวะเริ่มส่งพัสดุแบบไม่ต้องมีคนอยู่รับ

Sagawa Express บริษัทจัดส่งพัสดุรายใหญ่ของญี่ปุ่นระบุว่า จะเริ่มใช้วิธีจัดส่งพัสดุโดยไม่ต้องให้ผู้รับเซ็นรับ เริ่มตั้งแต่เดือนกันยายนเป็นต้นไป ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีจุดมุ่งหมายเพื่อลดการที่ต้องจัดส่งใหม่ท่ามกลางปัญหาการขาดแคลนคนขับ

บริษัทซางาวะระบุว่า ผู้ที่ยินดีจะรับพัสดุโดยไม่ต้องมีคนอยู่รับสามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ การจัดส่งแบบนี้จะให้บริการเมื่อผู้ส่งเป็นบริษัทหรือองค์กร

ผู้ส่งจะต้องยินยอมล่วงหน้าว่าจัดส่งแบบนี้ได้

การสำรวจของรัฐบาล ณ เดือนเมษายนปีนี้พบว่าประมาณร้อยละ 10 ของพัสดุไม่สามารถจัดส่งได้ในครั้งแรก

บริษัทขนส่งยักษ์ใหญ่อีก 2 แห่ง ได้แก่ Yamato Transport และ Japan Post ก็เริ่มดำเนินการจัดส่งแบบนี้เช่นกัน

บริษัททั้ง 3 แห่งนี้คิดเป็นสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 90 ของการจัดส่งพัสดุในญี่ปุ่น