ศาลญี่ปุ่นอนุมัติให้เปลี่ยนสถานะเพศได้ โดยที่ไม่ต้องผ่าตัดแปลงเพศให้เรียบร้อยเสียก่อน

ศาลอุทธรณ์ในญี่ปุ่นมีคำตัดสินกรณีคำร้องทุกข์ของบุคคลข้ามเพศ ด้วยการอนุมัติให้เปลี่ยนสถานะเพศทางกฎหมายได้โดยที่ไม่ต้องผ่านการผ่าตัดแปลงเพศให้เรียบร้อยเสียก่อน

แหล่งข่าวสันทัดกรณีนี้ระบุว่า ศาลอุทธรณ์มีคำตัดสินในวันพุธที่ 10 กรกฎาคม กรณีของบุคคลผู้หนึ่งที่แพทย์วินิจฉัยว่ามีอาการของภาวะผิดปรกติในเอกลักษณ์ทางสถานะเพศ ผู้ซึ่งเป็นผู้ชายตามกฎหมาย แต่ใช้ชีวิตเยี่ยงผู้หญิง

ในทางปฏิบัติ กฎหมายญี่ปุ่นนั้นกำหนดว่า ผู้ที่ต้องการเปลี่ยนสถานะเพศทางกฎหมายจำเป็นต้องผ่านการผ่าตัด เพื่อที่ว่าจะได้ไม่มีความสามารถในการสืบทอดพันธุ์อีกต่อไปและเพื่อทำให้อวัยวะสืบพันธุ์ออกมาคล้ายคลึงกับของผู้ที่มีสถานะเพศตรงข้าม

ต่อคำร้องทุกข์ของบุคคลผู้นี้ ศาลฎีกามีคำตัดสินเมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้วว่า ข้อกำหนดแห่งกฎหมายที่ให้ผ่านการขจัดความสามารถในการสืบทอดพันธุ์ให้เรียบร้อยเสียก่อนนั้นขัดรัฐธรรมนูญ เนื่องจากนี่ละเมิดสิทธิในอันที่จะไม่ต้องเจ็บตัว

ศาลฎีกามีคำสั่งให้ดำเนินการพิจารณากันอีกครั้งเกี่ยวกับข้อกำหนดเรื่องการผ่าตัดแปลงเพศ ยังผลให้เรื่องนี้กลับลงไปสู่การพิจารณาของศาลอุทธรณ์

ในการตัดสินของศาลอุทธรณ์ในวันพุธที่ 10 มีรายงานว่า ศาลอุทธรณ์ชี้ว่า ข้อกำหนดแห่งกฎหมายนั้นเข้มงวดเกินเลย ตรงที่บีบบังคับให้เลือกเอาว่า จะรับการผ่าตัดแปลงเพศอันเป็นการสละสิทธิในอันที่จะไม่ต้องเจ็บตัว หรือจะยอมละทิ้งการได้รับการยอมรับทางกฎหมายในแง่เอกลักษณ์แห่งเพศ

ศาลชี้ด้วยว่า มีความสมเหตุสมผลในการตีความว่า ข้อกำหนดแห่งกฎหมายนั้นสามารถได้รับการสนองในระดับที่น่าพึงพอใจ ตราบเท่าที่บุคคลผู้นั้นดูเป็นบุคคลที่มีสถานะเพศตรงกันข้ามในสายตาผู้อื่น แม้ไม่ได้ผ่านการผ่าตัดแปลงเพศก็ตาม