ญี่ปุ่นกับกัมพูชาตกลงที่จะร่วมมือกันเพื่อกำจัดกับระเบิดในยูเครน

ญี่ปุ่นกับกัมพูชาเห็นพ้องที่จะทำงานร่วมกันเพื่อขจัดกับระเบิดในยูเครนและประเทศอื่น ๆ

ข้อตกลงดังกล่าวมีขึ้นในช่วงที่นางคามิกาวะ โยโกะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของญี่ปุ่น พบหารือกับนายซก เจินดาโซเพีย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของกัมพูชา ในห้วงการเยือนกัมพูชาเมื่อวันเสาร์ที่ 6 กรกฎาคม

ทั้งสองได้ประกาศความริเริ่มความร่วมมือทวิภาคีในการกำจัดกับระเบิดในประเทศที่สาม ซึ่งรวมถึงยูเครน โดยใช้ประสบการณ์หลายปีของญี่ปุ่นในการกำจัดกับระเบิดในกัมพูชา

มาตรการเฉพาะจะรวมถึงการจัดตั้งทีมงานระหว่างประเทศในประเทศกัมพูชาสำหรับมาตรการกำจัดกับระเบิด นอกจากนี้ จะมีการร่วมมือกับบริษัทเอกชนโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีล้ำสมัยอื่น ๆ เพื่อพัฒนาอุปกรณ์กำจัดกับระเบิด

ในการแถลงข่าวร่วม นางคามิกาวะกล่าวว่า กับระเบิดยังคงส่งผลต่อผู้คนทั่วโลก อีกทั้งยังกล่าวว่า ญี่ปุ่นได้ช่วยเหลือกัมพูชาในการกำจัดกับระเบิดมาเป็นเวลาหลายปี และว่า ทั้งสองประเทศสามารถทำงานร่วมกันโดยใช้เทคนิคและความรู้ที่สั่งสมมาจากความพยายามดังกล่าว

ทั้งสองยังเห็นพ้องที่จะร่วมมือกันในการสร้างระบบประปาและระบายน้ำเสีย และโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ซึ่งรวมถึงเครือข่ายโทรศัพท์ 5G อีกทั้งยังจะร่วมมือกันในด้านความมั่นคงทางไซเบอร์ในกัมพูชา

นอกจากนี้ ญี่ปุ่นมีแผนที่จะสนับสนุนการพัฒนาท่าเรือกัมพูชาให้เป็นฐานการขนส่งในภูมิภาค