เสนาธิการกองกำลังป้องกันตนเองทางทะเลของญี่ปุ่นตั้งใจที่จะลาออกจากกรณีเจ้าหน้าที่ที่จัดการความลับ

ว่ากันว่ากระทรวงการป้องกันประเทศของญี่ปุ่นกำลังพิจารณาว่ากล่าวตักเตือนเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกองกำลังป้องกันตนเองทางทะเลของญี่ปุ่นหรือ MSDF หลังจากมีการเปิดเผยว่าพวกเขาปล่อยให้เจ้าหน้าที่ที่ไม่มีคุณสมบัติเพียงพอจัดการข้อมูลชั้นความลับ มีรายงานว่าเสนาธิการ MSDF แสดงความตั้งใจที่จะลาออก

เมื่อเดือนเมษายน ทางกระทรวงสั่งพักงานผู้บัญชาการเรือพิฆาตของ MSDF โดยระบุว่า ผู้บัญชาการรายนี้ให้เจ้าหน้าที่ที่ไม่มีคุณสมบัติเพียงพอจัดการ "ความลับชั้นพิเศษ" ซึ่งรวมถึงความลับบางส่วนที่เกี่ยวข้องกับเรือต่างชาติด้วย

แหล่งข่าวระบุว่า การสอบสวนของทางกระทรวงเผยว่ายังมีกรณีที่คล้ายกันซึ่งเกิดขึ้นบนเรือลำอื่นหลายลำ

แหล่งข่าวระบุว่า พลเรือเอกซากาอิ เรียว เสนาธิการ MSDF ได้แสดงความตั้งใจที่จะลาออก

คาดว่าทางกระทรวงจะประกาศผลการสอบสวนและว่ากล่าวตักเตือนบุคลากรอย่างเร็วสุดภายในเดือนนี้

หัวหน้าองค์กรภาครัฐมีอำนาจในการกำหนดให้ข้อมูลด้านป้องกันประเทศ การทูต และด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยและความมั่นคงของรัฐและประชาชนเป็น "ความลับชั้นพิเศษ" ผู้ที่จัดการความลับดังกล่าวจะต้องได้รับการตรวจสอบโดยละเอียด